istədiyin sözü axtar, məsələn: full-donald:
 
1.
Something that is so gay, you MUST put it into HTML format.
Guy 1: Dude, i just got a new exhaust tip on my Civic!
Guy 2: Dude, you are <p><h1>GAY</p>
We will never give out your email address. tərəfindən 16 Mart 2005

HTML gay sözünə oxşar sözlər

civic