istədiyin sözü axtar, məsələn: rimming:
 
1.
A common Jewish nickname.
Sean: What's your name
Heshie: Heshie
Sean: Damn! you are a kike!
3Holes tərəfindən 22 Avqust 2011
 
2.
A heshie is what you call a person when you don't know whether they are a he or she so you call them a heshie.
Person 1 - Is that a he or a she?
Person 2 - I dunno..must be a heshie.
Person 1 - Ohhhh I see
heshie_lover tərəfindən 12 Oktyabr 2009