istədiyin sözü axtar, məsələn: sex:
 
1.
Word to be used when a hot girl passes or when speaking of something sex or hotness related
girl-i think my boobs grew
guy-bwahh
or
guy-did you see the ass on that chick..Bwahh!
Travis Harvey tərəfindən 15 Yanvar 2008

bwahh sözünə oxşar sözlər

bah bahh bawahh bwah bwahh! bwahhh