istədiyin sözü axtar, məsələn: jamflex:
 
1.
><><><><><><><><><

a big fat PUSSY!

><><><><><><><><><
Ahab: "Hey man, have you talked to fatwoul lately?"
Jesus: "Nah man, he wouldn't say a word to me while you were sucking his dick. Either he was enjoying it too much, or he's a PUSSY!"
Ahab: "Can't be #2 man. I give terrible head."
schmendiman6969696969 tərəfindən 31 Mart 2005

fatwoul sözünə oxşar sözlər

pussy