istədiyin sözü axtar, məsələn: blumpkin:
 
1.
a word used to relieve stress, maybe a vilgar word.
"god damn it.... *contnues cursing*, MEH-HEH!!!!!!!!!"
mel tərəfindən 16 Mart 2005

meh-heh sözünə oxşar sözlər

ha laugh meh meh heh meh heh bah mock no scoff tease why yes
 
2.
A word you would use to say if you had nothing to say.
Boy: "What do you like to do for fun?" Girl: " Meh heh!"
Trauvis Bengal tərəfindən 18 İyul 2010
 
3.
word used from the amanda show but really, jenna and meghan made it up with the spelling meh heh. when you have nothing else to say.
jenna:hi.
meghan:hi.
kayla:i love the word mehheh.
jenna:you're weird..
meghan:wet us down kayla.
Buttfayuss tərəfindən 17 Noyabr 2007
 
4.
A word use to mock or laugh at someone in a joking matter
Meh-Heh your a dumb idot.
Show Stopper DX tərəfindən 09 May 2010