istədiyin sözü axtar, məsələn: wyd:
 
1.
1. To physically take something from a person
2. To beat a person up
Scott: did u see that kidsbling?
James: yea let's ruff em off!
HRM SMK tərəfindən 05 Aprel 2008

ruff em off sözünə oxşar sözlər

beatdown bling dc slang hate ruffed off vamp vic