istədiyin sözü axtar, məsələn: rimming:
 
1.
- a stupid person
- spoon
- dumb
- idiot
- a nicer way of saying rude words :P
- a person who has done something stupid
"shut up you shpewn"
"omg! you are such a shpewn"
Bobus Miller tərəfindən 01 Noyabr 2005

shpewn sözünə oxşar sözlər

spoon dumb idiot shpoon stupid